FPT Play Box – Box Truyền Hình Internet

1,550,000

Chuẩn kết nối USB
Tính năng Dolby
Kết nối Wifi 2.4Ghz/5Ghz